iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

‘Yu Ming is Ainm Dom’ Daniel O’ Hara

© irevise.com 2016.

All revision notes have been produced by mockness ltd for irevise.com.

CLÁR

‘Yu Ming is Ainm Dom’ - Daniel O’ Hara 4

Achoimre ar an ngearrscannán 4

Plé – teachtaireacht an ghearrscannáin 6

Ceist Scrúdú 7

i. Ainmnigh gearrscannán Gaeilge a rinne tú staidéar air. (2 marc) 7

ii. Cad é an mothúchán is láidre sa ghearrscannán? (13 marc) 7

Freagra Samplach 7

Féach ar na frásaí seo chun d’fhreagra a thacú: 8

‘Yu Ming is Ainm Dom’ - Daniel O’ Hara

Achoimre ar an ngearrscannán

  • Feicimid fear óg darb ainm Yu Ming ag obair mar fhreastalaí (attendant) i siopa earraí sa tSín (China). Is cinnte go bhfuil lagmhisneach (low spirit) air sa phost seo nach bhfuil meas ag an duine air.
  • Tá sé dubh dóite (heartly sick of) den easpa aitheantais (lack of identity) atá aige i measc na muintire timpeall air.
  • Cibé creabhar a bhuail é (whatever whim took him), déanann sé an cinneadh chun bogadh go dtí tír ina mbeadh sé in ann meas a fháil (get respect) mar dhuine agus aitheantas a fhorbairt (develop an identity) freisin. Téann sé chuig an leabharlann agus casann sé an glób ann agus stopann sé é lena mhéar (with his finger) – is é an tír a chuireann sé a mhéar ná Éire.
  • Déantar an cinneadh (the decision is made) go tobann chun plean a ullmhú chun taisteal ann agus saol nua a chruthú (create a new life) dó féin. Tosaíonn sé an plean láithreach agus faigheann sé leabhar Gaeilge ar cíos (rent / on loan) chun an teanga a fhoghlaim agus tuiscint a fháil ar chultúr na hÉireann.
  • Ar feadh na míonna (for months), caitheann sé neart ama ag foghlaim agus ag cleachtadh na teanga (practicing the language) leis féin. Is léir go bhfuil sé ag dul i bhfeabhas (improving) toisc go bhfuil sé in ann comhrá maith a dhéanamh leis féin gan botún sa teanga.
  • Is dócha go bhfuil an fear óg Yu Ming réidh chun taisteal agus sroicheann sé ar Éirinn (he arrives in Ireland), chun saol nua a chruthú dó féin agus a bheith sásta lena shaol féin.
  • Tugann sé cuairt do bhrú óige (hostel) i mBaile Átha Cliath. Tugann sé aghai...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account