iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

Subh Milis Séamus Ó Néill 2ú bliain Ardleibhéal

© irevise.com 2016.

All revision notes have been produced by mockness ltd for irevise.com.

CLÁR

Subh Milis - Séamus Ó Néill - 2ú bliain - Ardleibhéal 4

Téama an Dáin 4

Réamhrá: 4

Alt 1: 4

Alt 2: 5

Críoch: 5

Mothúcháin an Dáin 5

Réamhrá: 5

Fearg: 5

Brón/uaigneas: 5

Grá: 6

Críoch: 6

Saghas Duine 6

Réamhrá: 6

Críoch: 6

Subh Milis - Séamus Ó Néill - 2ú bliain - Ardleibhéal

Bhí subh milis 
Ar bhaschrann an dorais 
Ach mhúch mé an corraí 
Ionam d'éirigh, 
Mar smaoinigh mé ar an lá 
A bheas an baschrann glan, 
Agus an lámh bheag 
Ar iarraidh. 

Téama an Dáin

Réamhrá:

Rinne mé staidéar ar an dán “Subh Milis” le Séamas Ó Néill agus is é an téama a roghnaigh mé ná grá idir tuismitheoir agus páiste/imeacht ama/cuimhní na hóige.

Alt 1:

Déanann an dán seo cur síos iontach ar an ngaol atá idir athair agus a mhac agus an grá atá ag an bhfile dá mhac féin. Tá a fhios ag an bhfile go n-imeoidh an t-am atá aige lena mhac go tapaí. Teastaíonn uaidh an t-am seo lena mhac óg a chaomhnú. Tháinig an file abhaile lá amháin agus chonaic sé subh milis ar bhaschrann an dorais. Tháinig fearg air ach chuir sé stop leis an bhfearg seo mar thosaigh sé ag smaoineamh ar an lá a bheadh a mhac imithe amach sa saol mór agus bheadh seisean fágtha ina aonar agus uaigneas air:

"Mar smaoiningh mé ar an lá
A bheas an baschrann glan
Agus an lámh bheag ar iarraidh."

Alt 2:

Léiríonn an file an méid grá atá aige dá mhac. Tuigeann sé go mbeidh ar a mhac an baile a fhágáil lá amháin. Tá sé chun taitneamh agus spraoi a bheith aige lena mhac nuair is féidir leis. Tuigeann sé go bhfuil an saol seo an-ghearr agus go n-imeoidh an t-am atá aige lena mhac an-tapaí. Níl a mhac óg ach ar feadh tamall gearr agus tá sé chun sult a bhaint as anois nuair atá sé fós óg. Is cuma leis má tá an teach salach nó glan má tá sé féin agus a mhac ag réiteach go maith le chéile.

Críoch:

Léiríonn na pointí seo thuas gurb é athair/grá idir tuismitheoir agus páiste/imeacht ama/cuimhní na hóige téama an dáin seo.

Mothúcháin an Dáin

Réamhrá:

Rinne mé staidéar ar an d...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account