iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

Nathanna Úsáideacha sa Chumadóireacht sa Scrúdú

© irevise.com 2016.

All revision notes have been produced by mockness ltd for irevise.com.

CLÁR

Nathanna Úsáideacha sa Chumadóireacht sa Scrúdú 4

Seanfhocail 4

Nathanna úsáideacha don Aiste nó Scéal 5

Stór Focail Ginearálta – Prós agus Filíocht 6

Aidiachtaí – cur síos ar dhuine / dhán / prós 8

Mothúcháin 9

Nathanna Úsáideacha sa Chumadóireacht sa Scrúdú

Glacann an chumadóireacht páirt mhór sna scrúdaithe Stáit. Tá sé thar a bheith tábhachtach cleachtadh a dhéanamh ar gach gnéithe den chumadóireacht – aiste, scéal, prós, filíocht, an litir, litríocht bhreise (Ardteist). Tá tromlach na marcanna le fáil anseo agus ní mór do gach dalta a seacht ndícheall a chur isteach chun iad siúd a fháil. Cabhraíonn nathanna nó frásaí chun blas a chur leis an méid atá scríbhte agaibh. Téann siad i bhfeidhm ar an scrúdaitheoir má bhaintear úsáid ceart astu. Cuireann siad snas ar bhur n-aistí agus a gcuid scríbhneoireacht go léir. Breathnaímis ar roinnt nathanna atá oiriúnach sna codáin difriúla sa pháipéar.

Seanfhocail

Bíonn an fhírinne searbh

Truth is bitter

Bíonn dhá thaobh ar an mbád

There are two sides to every story

Fág an drochscéal san áit a bhfuair tú é

Leave the bad news where you found it

Filleann an feall ar an bhfeallaire

What goes around comes around

I ndiaidh a chéile a thógtar na caisleáin

Things happen slowly

Is é buille an phinn an builli is fealltaí

The pen is mightier than the sword

Is fear déanach ná choíche

Better late than neve

Is fearr an tsláinte ná na táinte

Health is better than wealth

Is maith an scéalaí an aimsir

Only time will tell

Is minic ciúin ciontach

Silence frequently signals guilt

Is olc an ghaoth nach séideann maith do dhuine éigin

It’s an ill wind that doesn’t blow good

Ná tabhair breith ar an gcéad scéal

Never judge on first impressions

Ní bhíonn saoi gan locht

Nobody is perfect

Ní mar a shíltear a bhítear

Things are not always as they seem

Nathanna úsáideacha don Aiste nó Scéal

Ar an gcéad/dara dul síos

Firstly/secondly

Bailíonn brobh beart

Every little helps

Bán, dubh ná riabhach

In a...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account