iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

Na Blátha Craige Liam Ó Flaithearta

© irevise.com 2016.

All revision notes have been produced by mockness ltd for irevise.com.

CLÁR

Na Blátha Craige - Liam Ó Flaithearta 4

Saol an fhile 4

Eochairfhocail 5

Príomhsmaointe – Téama agus teachtaireacht 5

Mothúcháin 6

Íomhánna 6

Ceist Scrúdú (2014) 6

i. Ainmnigh dán Gaeilge a rinne tú staidéar air agus ainm an fhile. (2 marc) 6

ii. Cad é an mothúchán is láidre sa dán? (13 marc) 6

Freagra Samplach 6

Na Blátha Craige - Liam Ó Flaithearta

Na Blátha Craige

A dúirt mé leis na blátha: 
"Nach suarach an áit a fuair sibh 
le bheith ag déanamh aeir 
Teannta suas anseo le bruach na haille, 
Gan fúibh ach an chloch ghlas 
Agus salachar na n-éan, 
áit bhradach, lán le ceo 
Agus farraige cháite, 
Ní scairteann grian anseo 
Ó Luan go Satharn 
Le gliondar a chur oraibh" 

A dúirt na blátha craige: 

"Is cuma linn, a stór, 
Táimid faoi dhraíocht 
ag ceol na farraige."

The Rock Flowers

And I said to the flowers: 
"isn't it a pitiful place ye ended up 
to be having fun 
and ye trapped on the side of a cliff 
nothing below but grey rock 
and the filth of the birds, 
a dirty, foggy place, 
of spraying sea. 
The sun doesn't shine here 
From Monday to Saturday 
to gladden your hearts" 

And they said: 

"We don't care, dear, 
We are entranced
by the music of the sea."

Saol an fhile

Rugadh Liam Ó Flaithearta sa bhliain 1896. Is as Gort na gCapall ar Inis Mór, an t-oileán is mó de na hOileáin Árann. Chum sé neart scríbhneoireacht sa Ghaeilge agus i mBéarla. Tá úrscéalta foilsithe aige – Thy Neighbour’s Wife (1923) agus The Black Soul (1924). Tá bailiúcháin gearrscéalta foilsithe aige freisin – Two Lovely Beasts and Other Stories (1948) agus Dúil (1953). Ba bhall é d’Aosdána sula bhfuair sé bás sa bhliain 1984.

Eochairfhocail

Na Blátha Craige

The Rocky Flowers

le himeall na haille

on a clifftop

gliondar

joy

is cuma leo

they dont care

brúite isteach

squeezed in

draíocht

magic

droch-áit

bad place

áilleacht na timpeallachta

beauty of the environment

tugann siad freagra

they give an answer

fuaimeanna na farraige

sounds o...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account