iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

Fear Gan Seift Déaglán Collinge

© irevise.com 2016.

All revision notes have been produced by mockness ltd for irevise.com.

CLÁR

Fear Gan Seift Déaglán Collinge 4

Achoimre an scéil 4

Eochairfhocail 5

Ceist Scrúdú (2012) 6

i. Ainmnigh prós Gaeilge a rinne tú staidéar air agus ainm an údar. (2 marc) 6

ii. Cad é an mothúchán/ téama/ ábhar is láidre sa ghearrscéal? (13 marc) 6

Freagra Samplach 6

Ceist Scrúdú (2015) 7

i. Ainmnigh prós Gaeilge a rinne tú staidéar air agus ainm an údar. (2 marc) 7

ii. Cad é an mothúchán/ téama/ ábhar is láidre sa ghearrscéal? (13 marc) 7

Freagra Samplach 7

Fear Gan Seift - Déaglán Collinge

Achoimre an scéil

 • Is é Pól Ó Riain an príomhcharachtar agus an scéalaí sa scéal seo
 • Bhí an scéalaí bréan de bheith ag freastal ar dhaoine a bhí ólta sa teach tábhairne
 • D’oibrigh sé ann chun an dóthain airgid a thuilleadh go dtí is go mbeadh sé in ann gluaisrothar Yamaha a cheannach
 • Bhí a chairde Peadar agus Seán Ó Tuama ag lorg amhránaí don bhanna ceoil ‘Anarchic Tendency’
 • D’iarr siad ar Phól breith ar an micreafón agus triail a bhaint as amhrán de chuid ‘Oasis’.
 • Bhí Pól splanctha i ndiaidh Eibhlín de Lasa, cailín deas álainn áitiúil
 • Rinne Pól iarracht den scoth mar amhránaí agus luigh sé isteach a chuid oibre go díograiseach chun Eibhlín a mhealladh
 • Bhí seans mór ag an mbanna ceoil chun clú agus cáil a bhaint amach mar bhí triail éisteachta acu os comhair George Sands ach theip orthu
 • Bhí leatrom ar go leor de na hamhráin a sheinn ‘Anarchic Tendecy’ mar chríochnaigh Peadar a chuid ‘riffs’ ar an dord-ghiotár roimh na baill eile den ghrúpa
 • Bhí púic ar Pheadar agus a dheartháir Seán nuair a chuir Pól comhairle air faoi
 • Dúirt Pól go bhfágadh sé an banna agus níor stop siad é
 • Nuair a chas Pól ar Eibhlín sa dioscó oíche amháin agus dúirt sí gur chuala sí gur theip ar an mbanna agus gur caitheadh amach as an ngrúpa é
 • Thuig sé gur beag seans a bhí aige an cailín seo a mhealladh

Eochairfhocail

príomh-amhránaí

Lead singer

splanctha i ndiaidh Eibhlín

keen after Eibhlín

ba bheag an aird

little attention

breith ar an micreafón

grab...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account