iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

Faoiseamh a Gheobhadsa Máirtín Ó Díreáin

© irevise.com 2016.

All revision notes have been produced by mockness ltd for irevise.com.

CLÁR

Faoiseamh a Gheobhadsa - Máirtín Ó Díreáin 4

Saol an Fhile 4

Eochairfhocail 5

Príomhsmaointe – Téamaí agus teachtaireacht an dáin 5

Mothúcháin 6

Íomhánna 6

Codarsnacht 7

Teicnící filíochta 7

Ceist Scrúdú 7

i. Ainmnigh dán Gaeilge a rinne tú staidéar air agus ainm an fhile. (2 marc) 7

ii. Cad é an téama is láidre sa dán? (13 marc) 7

Freagra Samplach 7

Faoiseamh a Gheobhadsa - Máirtín Ó Díreáin

Faoiseamh a gheobhadsa

Seal beag gairid

I measc mo dhaoine

Ar oileáin mara,

Ag siúl cois cladaigh

Maidin is tráthnóna

Ó Luan go Satharn

     Thiar ag baile.

Faoiseamh a gheobhadsa

Seal beag gairid

I measc mo dhaoine,

Ó chrá chroí,

Ó bhuairt aigne,

Ó uaigneas dhuairc,

Ó chaint ghontach,

      Thiar ag baile.

Gheobhaidh mé sos

Ar feadh tamaill bhig

I measc mo dhaoine féin

Ar oileán san fharraige,

Ag siúl cois trá

Maidin is tráthnóna

Gach lá

I mo bhaile féin san iarthar

Gheobhaidh mé sos

Ar feadh tamaill bhig

I measc mo dhaoine féin,

Ó chrá chroí,

Ó imní

Ó uaigneas ghruama

Ó chaint ghéar nimhneach

I mo bhaile féin san iarthar.

Saol an Fhile

Ba fhile den chéad scoth ab ea Máirtín Ó Díreáin a rugadh ar Inis Mór sna hOileáin Árann i 1910. Toisc nach raibh deiseanna chun oibre ar Inis Mór, bhog sé go Gaillimh chun dul i mbun oibre san Oifig an Phoist i gcathair na Gaillimhe ar sráid Eglington i 1928. D’éirigh leis sa phost sin agus bhog sé go Baile Átha Cliath san Ardoifig. ‘Sé anseo a chaith sé tréimhse mhór fhada ag maireachtáil sa chathair. Níor chaill sé a ghrá do na hOileáin Árann, Inis Mór ach go háirithe. Anuas ar sin, is léir sna dánta nach raibh sé sásta ag obair sa phríomhchathair. Tá réimse leabhar filíochta foilsithe aige mar shampla Ó Mórna agus Dánta Eile (1957) agus Ár Ré Dhearóil agus Dánta Eile (1962). Tá gearrscéal scríobtha aige darb ainm Feamainn Bhealtaine (1961) sula bhfuair sé bás i 1988.

Eochairfhocail

faoiseamh

break / relief

seal beag

short period of time

i measc

among

oileáin

islands

cois cladaigh

sea shore

ó chrá c...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account