iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

Davis v. Higgins Mícheál Ó Ruairc

© irevise.com 2016.

All revision notes have been produced by mockness ltd for irevise.com.

CLÁR

Davis v. Higgins - Mícheál Ó Ruairc 4

Saol an Fhile 4

An Dán 4

Eochairfhocail 5

Príomhsmaointe – Téamaí agus Teachtaireacht an dáin 5

Mothúcháin 6

Ceist Scrúdú 6

i. Ainmnigh dán Gaeilge a rinne tú staidéar air agus ainm an fhile. (2 marc) 6

ii. Cad é an téama is láidre sa dán? (13 marc) 6

Freagra Samplach 6

Davis v. Higgins - Mícheál Ó Ruairc

Saol an Fhile

Is é Mícheál Ó Ruairc ainm an fhile. Rugadh sé i dTaobh an Chnoic, Cnoc Bréanainn, An Clochán, Co. Chiarraí sa bhliain 1953. Tá sé pósta le mac amháin aige. Is múinteoir meánscoile é i Meánscoil Naomh Uinseann i mBaile Átha Claith. Le fada an lae a bhí sé ina mhúinteoir anseo ach caitheann sé neart ama i mBréanainn, Co. Chiarraí freisin. Tá clú agus cáil air mar fhile agus scríbhneoir sa Ghaeilge agus sa Bhéarla. Tá go leor leabhair foilsithe aige – Humane Killing (1992), Fuil Samhraidh (1987) agus Dán is Chéad (1998). Chum sé dán darb ainm Slán le Seán (1996) freisin.

An Dán

Tá beirt ag imirt chluiche snúcair ainniseoir toitíneach is ea fear amháin acu agus fear socair is ea an fear eile beirt níos éagsúla ní fhaca tú riamh ó cruthaíodh an domhan seo – file fónta é Stiofán Dáibhis agus ní dhéanann sé riamh botún ach cuireann sé gach focal ina phóca ceart agus ní dhéanann sé faillí ar Uaim ná ar Mheadaracht ach is file ar buile é Alsandar Ó hUiginn is raideann sé na focail i ngach uile áit ag gabháil ó cheann ceann an bhoird le luas lasrach agus cuireann a storim sheachtrach ríméad ar chách Stiofán agus Alsandar: An Fhilíocht Shiollach agus an tSaorvéarsaíocht dís nach ngabhann le chéile ar chlár imeartha snúcair, nó faraor san fhilíocht.

Eochairfhocail

ainniseoir toitíneach

miserable smoker

fear socair

still, settled man

níos éagsúla

more varied, different

file fónta

sound, adequate poet

botún

mistake

ní dhéanann sé faillí

he does not forget

uaim

alliteration

meadaracht

metre – poetic technique

raideann sé

he strikes the balls

luas lasrach

speed

ríméa...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account