iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

‘Clare sa Spéir’ Audrey O’ Reilly

‘Clare sa Spéir’

Audrey O’ Reilly

Revision Notes

© irevise.com 2016

© irevise.com 2016.

All revision notes have been produced by mockness ltd for irevise.com.

CLÁR

‘Clare sa Spéir’ - Audrey O’ Reilly 4

Achoimre ar an ngearrscannán 4

Plé – téamaí agus teachtaireacht an ghearrscannáin 5

Mothúcháin 6

‘Clare sa Spéir’ - Audrey O’ Reilly

Achoimre ar an ngearrscannán

  • Tosaíonn an gearrscannán le híomhá den chlann maidin amháin ag ithe bricfeasta. Is í Clare (Bríd Ní Neachtain) an mháthair agus Eoin (Seán McGinley) an t-athair. Tá seachtar sa chlann agus tá gach duine ag argóint sa suíomh seo faoi rud ar bith. Fad is atá é seo ar súil feicimid Eoin in bhfolach taobh thiar (hiding behind) den pháipéar nuachtán.
  • Imíonn gach duine ón teach chun dul ar scoil nó i mbun oibre. Fágtar Clare ina haonar sa teach chun glanadh suas agus obair an tí (housework) a dhéanamh. Nuair a dhéanann sí praiseach (makes a mess) sa chistin, tagann smaointe di chun éalú ón (escape from) saol leadránach seo. Saol nach bhfuil aon léirthuisceanacha (appreciation) ag aon duine.
  • Déantar an cinneadh (the decision is made) chun dul thuas an chrainn agus gan é a fhágáil ar feadh 32 lá! Ceaptar go bhfuil an churiarracht domhanda (the world record) bunaithe ar 31 lá – is athrú mór é ach tá pointe le chruthú (point to make) aici.
  • Déanann Eoin iarracht chun í a mhealladh (to entice her) anuas ón gcrann ach is cuma léi, “Tá sé beagnach in am tae agus tá ocras ar na gasúirach freagraíonn Clare, “Eoin, a chroí, tá na hispíní sa gcuisneoir agus an t-arán sa gcófra agus tá mise anseo anuas an chrainn i gceann míosa”.
  • Feicimid an suíomh ansin tar éis sé lá thuas an chrainn (up the tree). Is cinnte nach bhfuil Eoin ag éirí go maith mar athair ní réitíonn aon duine (nobody gets on) go maith lena chéile toisc go bhfuil a máthair in easnamh (absent) sa gháirdín cúil. Is léir go bhfuil Eoin ag dul craiceáilte agus feicimid an chéad uair den bhrón agus den aiféala (regret), “Dá mbeadh an ‘bloody’ bhean anseo in ionad thuas ans...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account