iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

Chlaon mé mo Cheann Séamas Ó Néill

© irevise.com 2016.

All revision notes have been produced by mockness ltd for irevise.com.

CLÁR

Chlaon mé mo Cheann - Séamas Ó Néill 4

Saol an Fhile 4

Eochairfhocail 4

Príomhsmaointe / Teachtaireacht an dáin 4

Téama 5

Mothúcháin 5

Teicnicí filíochta 5

Ceist Scrúdú (2010)* 5

i. Ainmnigh dán Gaeilge a rinne tú staidéar air agus ainm an fhile. (2 marc) 5

ii. Cad é an mothúchán is láidre sa dán? (13 marc) 5

Freagra Samplach 5

Chlaon mé mo Cheann - Séamas Ó Néill

Saol an Fhile

Rugadh Séamas Ó Néill i gContae an Dhúin sa bhliain 1910. D’fhreastal sé ar Choláiste na Banríona i mBéal Feirste. Fad is a bhí sé ina eagarthóir ar roinnt irisí Gaeilge, ba ollamh le stair ab ea é i gColáiste Dhúin Chéirigh, BÁC. Scríbhneoir ab ea é freisin ina scríobhadh neart prós, úrscéalta agus filíocht mar shampla Subh Milis (1981).

Eochairfhocail

chlaon mé mo cheann

i bowed my head

go ndearcfainn

that i would see

inár tógadh mé ann

in which i was reared

go himníoch

worringly

ag pilleadh

returning

go scilfeadh

let out

ngéillfinn don racht

stir up emotions

Príomhsmaointe / Teachtaireacht an dáin

  • Véarsa 1: Feicimid fear ag súil na bóithre timpeall an cheantair inár rugadh agus tógadh é. Bhí cuma buartha air toisc go raibh eagla air go bhfeicfeadh sé íomhá a mháthar ag staonadh sa doras go fanacht leis go himníoch. Bhí eagla air freisin go bhfeicfeadh sé a athar ag filleadh abhaile óna chuid oibre.
  • Véarsa 2: Is cinnte go bhfuil daoine nua ina gcónaí sa teach anois. Feicimid an fear ar eagla go dtosódh sé ag smaoineamh ar ais chuig na blianta agus na heachtraí éagsúla sa teach sin lena chlann agus lena chairde. Níl sé ag iarraidh a bheith ag caoineadh ach níl an dara rogha aige ach é sin a dhéanamh anois. Tá seans go bhfuil a thuismitheoirí marbh anois, sin an fáth go bhfuil sé chomh brónach.

Téama

Is é cuimhní an fhile ar a óige an téama is láidre sa dán áirithe seo. Ó thús deiridh, déanann sé tagairt don saol a bhí aige sa teach seo. Bíonn sé ag smaoineamh ar ais go dtí an t-am nuair a bhí a thuismitheoirí beo sa teach ag s...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account