iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

Cártaí Poist Louis de Paor Ceisteanna Ardleibhéal

© irevise.com 2016.

All revision notes have been produced by mockness ltd for irevise.com.

CLÁR

Cártaí Poist - Louis de Paor 4

Ceisteanna 5

Cártaí Poist - Louis de Paor

An t-aer ina chriathar bán

ag craos glórach na bhfaoileán

os cionn an tráiléara

ag teacht chun cuain

is clogáin na ngabhar

ag bualadh go toll

i measc na gcrann líomóin.

Seanbhean i bhfeisteas caointe

cromtha faoi ualach paidreacha

ina ciaróg chráifeach

ag triall ar an aragal

cois cladaigh

is clog práis slóchta le meirg

ag casachtaigh sa séipéal aoldaite.

Leannáin órtha ag siúl na trá

ag éisteacht le bladar na farraige

is aoire cianaosta

i dtábhairne ar bharr cnoic

ag imirt fichille le hiarlais

i mbrístín snámha,

a gharmhac bán ó Bhronx Nua-Eabhrac.

Ar ardán os cionn na trá

breacaimid aibítir solais ar phár

is seolaimid ár mbeannachtaí gréine

ar chártaí poist go hÉirinn.

 1. Ar ardán os cionn na trá breacaimid aibítir solais ar phár
 2. is clogáin na ngabha ag bualadh go toll i measc na gcrann líomóin.
 3. is seolaimid ár mbeannachtaí gréine ar chártaí poist go hÉirinn.
 4. Leannáin órtha ag siúl na trá ag éisteacht le bladar na farraige
 5. An t-aer ina chriathar bán ag craos glórach na bhfaoileán
 6. is clog práis slóchta le meirg ag casachtaigh sa séipéal aoldaite.
 7. Seanbhean i bhfeisteas caointe cromtha faoi ualach paidreacha
 8. is aoire cianaosta i dtábhairne ar bharr cnoic
 9. os cionn an tráiléara ag teacht chun cuain
 10. ag imirt fichille le hiarlais i mbrístín snámha, a gharmhac bán ó Bhronx Nua-Eabhrac.
 11. ina ciaróg chráifeach ag triall ar an aragal cois cladaigh

Ceisteanna

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 1. Cad atá ag teacht chun cuain? ______________________________________________________ _______________________________________________________________________________
 2. Cá bhfuil an gabhar? ______________________________________________________________ _______________________________________________________________________________
 3. Cad atá ar siúl ag an tseanbhean? ___________________________________________________ ______________________________________________________________________________...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account