iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

Billie Holiday Áine Ní Ghlinn 2ú bliain Ardleibhéal

© irevise.com 2016.

All revision notes have been produced by mockness ltd for irevise.com.

CLÁR

Billie Holiday - Áine Ní Ghlinn 4

An Scéal Féin 4

Alt 1: 4

Alt 2: 4

Alt 3: 4

Téama an Scéil 4

Duine Láidir/Brón 4

Duine Cruálach/Drochdhuine 5

Ar thaitin an scéal leat? 5

Billie Holiday - Áine Ní Ghlinn

An Scéal Féin

Alt 1:

Rinne mé staidéar ar an scéal “Billie Holiday” le Áine Ní Ghlinn. Bhí saol crua ag Billie Holiday. Bhí a máthair, Sadie, trí bliana déag d’aois nuair a rugadh Billie. Ní raibh athair Bhillie sa bhaile go minic. Ba cheoltóir é. Chuaigh sé le bean eile ina dhiaidh sin agus bhí an-bhrón ar Bhillie.

Alt 2:

Chuaigh Billie chun cónaí lena haintín, Íde. Bhí Íde cruálach le Billie. Chodail Billie sa leaba céanna lena colceathrar óg, Henry. D’fhluich Henry an leaba ach fuair Billie an milleán, mar sin bhuail a haintín le fuip í. Bhí duine amháin cineálta le Billie, a sin-seanmháthair a bhí céad bliain d’aois. Ba í an t-aon cara a bhí ag Billie. Ach fuair a sin-seanmháthair bás. Fuair Billie an milleán arís agus bhuail a haintín le fuip í.

Alt 3:

Bhí an t-ádh le Bille freisin. Fuair sí post ag glanadh tithe dhaoine saibhre. Ach bhí an mí-adh uirthi arís; d’ionsaigh duine í, ach níor chreid aon duine í, mar sin chuaigh sí go hinstitiúid Chaitliceach. Bhí na mná rialta ansin cruálach. Bhí áthas ar Bhillie nuair a thug a máthair cuairt uirthi, ach bhí saol deacair aici. Is féidir a fulaingt a chloisteáil ina cuid ceoil “The Blues”. Bhí deireadh tragóideach ag Billie freisin, fuair sí bás ag daichead a ceathair bhliain d’aois de bharr drugaí.

Téama an Scéil

Rinne mé staidéar ar an scéal “Billie Holiday” le Áine Ní Ghlinn. Is é an bás téama an scéil seo. Fuair triúir bás sa scéal. Alt 2. Chomh maith leis sin fuair cailín san institiúid Chaitliceach bás. Bhí deireadh tragóideach ag Billie freisin, fuair sí bás ag daichead a ceathair bhliain d’aois de bharr drugaí.

Duine Láidir/Brón

Rinne mé staidéar…gan dabht is duine láidir í Billie Holiday; bhí saol an-bhrónach aici. Bhí saol cru...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account