iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

An tÓzón Máire Áine Nic Ghearailt 2ú bliain Ardleibhéal

An tÓzón

Máire Áine Nic Ghearailt

2ú bliain

Ardleibhéal

Revision Notes

© irevise.com 2016

© irevise.com 2016.

All revision notes have been produced by mockness ltd for irevise.com.

CLÁR

An tÓzón - Máire Áine Nic Ghearailt 4

Scéal an dáin 4

Téama an dáin 4

Mothúcháin an dáin 4

Íomhá an dáin 4

An maith leat an dán? 4

An tÓzón - Máire Áine Nic Ghearailt

Ná loit rud ar bith Nár chruthaigh tú Glac mo chomhairle Agus mairfidh tú Mairfimid uile Mar a ceapadh dúinn.

Táim ag rá leat Aire a thabhairt Dod chomarsanacht Don domhain Mar conaíonn tú ann Agus tá sé ag braith ort.

Mise an t-ózón Anseo i lár na spéire Rinne Dia fadó mé Chun tusa a shaoradh Ó iomarca gréine Agus nithe gránna eile.

Scéal an dáin

Rinne mé staidéar ar an dán “An tÓzón” le Máire Áine Nic Ghearailt. Déanann an file pearsantú sa dán seo. Tá an tózón ag labhairt leis an gcinne daonna; “mise an t-ózón”. Tá fearg agus frustrachas air mar níl an cinne daonna ag tabhairt aire dó. Tá sé i mbaol mar gheall ar an dochair a dhéanann muid dó. Tá sé ag rá linn aire a thabhairt don timpeallacht; “táim ag rá leat aire a thabhairt”, agus ansin déanfaidh an tózón a phost tábhachtach; muid a choinneál slán ó rudaí gránna, cosúil le an “iomarca gréine” agus ailse. Ansin béimid slán agus folláin le blianta le teacht; “glac mo chomhairle agus…mairfimid uile”.

Téama an dáin

Rinne mé staidéar ar an dán “An tÓzón” le Máire Áine Nic Ghearailt. Is é an timpeallacht téama an dáin seo. Scéal an dáin. Is léir ó na pointí thuas gurb é an timpeallacht téama an dáin seo.

Mothúcháin an dáin

Rinne mé staidéar ar an dán “An tÓzón” le Máire Áine Nic Ghearailt. Tá an fhearg le feicéal tríd an dáin ar fad agus léirítear mothúcháin láidre ann gan dabht. Scéal an dáin. Is léir ó na pointí thuas gurb é fearg an mothúcháin is treise sa dán.

Íomhá an dáin

Rinne mé staidéar ar an dán “An tÓzón” le Máire Áine Nic Ghearailt. Tá íomhá láidir le feiceáil sa dán seo, sin é an t-ózón. Scéal...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account