iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

An Teilifís Gabriel Rosenstock

© irevise.com 2016.

All revision notes have been produced by mockness ltd for irevise.com.

CLÁR

An Teilifís - Gabriel Rosenstock 4

Saol an Fhile 4

Eochairfhocail 5

Príomhsmaointe – Téamaí agus teachtaireacht an dáin 5

Mothúcháin 6

Íomhánna 6

Teicníochtaí Filíochta 6

Ceist Scrúdú (2014) 7

i. Ainmnigh dán Gaeilge a rinne tú staidéar air agus ainm an fhile. (2 marc) 7

ii. Cad é an téama is láidre sa dán? (13 marc) 7

Freagra Samplach 7

An Teilifís - Gabriel Rosenstock

TEILIFÍS

(Faoi m'iníon Saffron)

Ar a cúig a chlog ar maidin

Theastaigh an teilifís uaithi.

An féidir argóint le beainín

Dhá bhliain go leith?

Síos linn le chéile

Níor bhacas fiú le gléasadh

Is bhí an seomra préachta.

Gan solas fós sa spéir

Stánamar le hiontas ar scáileán bán.

Anois! Sásta?

Ach chonaic sise sneachta

Is sioráf tríd an sneachta

Is ulchabhán Artach

Ag faoileáil

Os a chionn.

Saol an Fhile

Rugadh Gabriel Rosenstock sa bhliain 1949 i gCill Fhíonáin, Contae Luimnigh. D’fhreastal sé ar Choláiste na hOllscoile, Corcaigh inar bhain sé céim amach sa litríocht. D’oibrigh sé le ‘RTÉ’ go hamanta ar an tsraith teilifíse ‘Anois is Arís’ agus don nuachtán seachtainiúil ‘Anois’. Déanann sé a sheacht dhícheall An Ghaeilge a mhéadú sa tír le Foras na Gaeilge. Tá neart leabhair scríbhte aige nó aistrithe aige, timpeall céad is ochtú ar an iomlán. Cónaíonn sé i mBaile Átha Cliath sa lá atá inniu ann.

Eochairfhocail

an teilifís

the television

theastaigh uaithi

she wanted

argóint

aruge

síos linn

we sat down

préachta

frozen

gan solas

without light

ulchabhán Artach

Arctic owl

sioráf

giraffe

ag faoileáil

flying

Príomhsmaointe – Téamaí agus teachtaireacht an dáin

Is dán dea-scríofa é seo a léiríonn oíche amháin a chaitheann an fear lena iníon óg. Feicimid scéal deas ag tarlú ón tús. Tá an dán seo cumtha ag an bhfile dá iníon álainn. Pléann an file an óige agus na tréithe a bhaineann léi. Téann an cailín óg seo chuig an seomra suite go moch ar maidin, “ar a cúig a chlog ar maidin”, chun an teilifís a fheiceáil. Go deimhin, bíonn sé ró-lua do gach duine ach ní féidi...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account