iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

An tÁdh Pádraig Ó Conaire 2ú bliain Ardleibhéal

© irevise.com 2016.

All revision notes have been produced by mockness ltd for irevise.com.

CLÁR

An t-Ádh - Pádraig Ó Conaire 4

Achoimre ar an Scéal 4

Téama an Scéil 4

Mothúcháin an Scéil 4

An maith leat an scéal? 4

An t-Ádh - Pádraig Ó Conaire

Achoimre ar an Scéal

Rinne mé staidéar ar an scéal “An t-Ádh” le Pádraig Ó Conaire. Is scéal brónach é, gan dabht. Is scéal é faoi thriúir buachaill óg, Pádraig, Seámas agus Micilín, a bhí ina gcónaí cois farraige. Dlúthchairde a bhí iontu. Theastaigh ó na buachaillí dul go dtí Oileán Árainn ar bhád Thom Bhig, ach bhí a fhois acu nach ligfeadh sé dóibh dul ann. Rinne siad plean.

Bhí spás do bheirt dul i bhfolach ar an mbád. Fuair Pádraig trí thráithnín. Bheadh ar an duine a fuair an tráithnín fada fanacht sa bhaile. Fuair Pádraig an tráithnín fada agus bhí díomá an domhain air. “Tá mí-ádh ormsa!” a cheap sé. D’imigh an bád agus thosaigh Pádraig ag caoineadh. D’fhéach sé ar an mbád ag imeacht agus thit sé ina chodladh.

Dhúisigh sé tar éis tamaill agus é fluich báite mar d’éirigh stoirm mhór nuair a bhí sé ina chodladh. D’iarr cúpla duine air cá raibh Séamas agus Micilín, ach níor theastaigh uaidh go mbeadh siad i dtribleoid mar bhí sé dílis dóibh. Nuair a shroich sé baile, dúirt máthair Phádraig leis go raibh an t-ádh leis mar go raibh timpiste ar an bhfarraige. Bádh Tom Beag, Micilín agus Séamas. Bhí brón agus áiféala an domhain ar Phádraig gur fuair a bheirt dlúthchairde bás. Bhí an t-ádh le Pádraig nuair a fuair sé an tráithnín fada, cé nár shíl sé sin ag an am.

Téama an Scéil

Rinne mé staidéar ar an scéal “An t-Ádh” le Pádraig Ó Conaire. Is é an óige/saol na tuaithe/saol in aice na farraige/tubaiste nó timpiste/ cairdeas/dílseacht/bás/an t-ádh/mí-ádh téama an scéil seo. Achoimre ar an Scéal. Is léir ó na pointí thuas gurb é ________ téama an scéil.

Mothúcháin an Scéil

Rinne mé staidéar ar an scéal “An t-Ádh” le Pádraig Ó Conaire. Tá a lán mothúcháin le feiceáil sa scéal seo. Is iad brón agus díomá na mothúcháin is treise sa scéal....

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account