iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

An Ríomhaire Nóirín Uí Cheallaigh 2ú bliain Ardleibhéal

© irevise.com 2016.

All revision notes have been produced by mockness ltd for irevise.com.

CLÁR

An Ríomhaire - Nóirín Uí Cheallaigh 4

Téama an dáin 4

Mothúcháin 4

Cén saghas duine í an file? 4

An dtaitníonn an dán leat? Cén fáth? 4

An Ríomhaire - Nóirín Uí Cheallaigh

Téama an dáin

Rinne mé staidéar ar an dán “An Ríomhaire”, le Nóirín Uí Cheallaigh. Is é an imirce téama an dáin seo. Feicimid iníon an fhile, “ár n-iníon álainn Áine”, ag dul thar sáile go dtí Nua Eabhrac. Tá sí ag obair i Wall Street, “i measc na ríomhairí”. Is dócha go bhfuil sceitimíní ar Áine agus í ag dul go Meiriceá. Ach tá eagla ar a máthair fúithi. Tá sí ag iarraidh go scríobhfaidh Áine litir abhaile dhá uair in aghaidh na seachtaine. Ach níl Áine sásta é seo a dhéanamh; “Níl maith ionam chun scríobh”, a deir sí. Faigheann siad réiteach ar an bhfadhb: beidh siad i dteagmháil ar an idirlíon. Sa lá atá inniu ann, tá an-chuid daoine ag dul ar imirce ó Éire toisc nach féidir leo post a fháil anseo. Is scéal brónach atá ann agus tá tionchar aige ar an-chuid daoine agus teaghlaigh i Éirinn. Is léir ó na pointí seo thuas gurb é an imirce téama an dáin seo.

Mothúcháin

Rinne mé staidéar ar an dán “An Ríomhaire” le Nóirín Uí Cheallaigh. Tá a lán mothúcháin le feiceáil sa dán seo; eagla, fuath, áthas, brón agus uaigneas. Ag tús an dáin tá eagla ar an bhfile roimh an ríomhaire; ba fuath léi é. Ach ag deireadh an dáin is cara léi é an ríomhaire mar faigheann sí ríomhphoist ó Áine air. Cuireann sé seo áthas uirthi. Nuair a théann a hiníon go Meiriceá tá brón ar an bhfile. Fiú ag deireadh an dáin tá sé soiléir go bhfuil an file uaigneach. Mothaíonn sí a hiníon uaithi.

Cén saghas duine í an file?

Rinne mé staidéar ar an dán An Ríomhaire” le Nóirín Uí Cheallaigh. Is máthair í an file. Tá an file ag caint sa dán faoina hiníon Áine a d’imigh ar imirce go Nua Eabhrac. Is máthair grámhar í an file; nuair a théann a hiníon go Meiriceá tá brón uirthi. Tá áthas uirthi nuair a fhaigheann sí ríomhphoist ó Áine. Fiú ag deirea...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account