iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

An Gadaí Pádraig Mac Piarais Ardleibhéal

© irevise.com 2016.

All revision notes have been produced by mockness ltd for irevise.com.

CLÁR

An Gadaí - Pádraig Mac Piarais 4

An Scéal Féin 4

Téama an Scéil 5

Mothúcháin an Scéil 5

An Gadaí - Pádraig Mac Piarais

An Scéal Féin

Bhí Eibhlín go dona tinn sa leaba ar feadh trí mhí. Ní raibh mórán airgid ag a teaghlach chun breagáin a cheannach di. Mhothaigh a deartháir Antaine trua di. Ba dhuine thar a bheith cineálta agus deas é, agus bhí grá mór aige dá dheirfiúr a bhí tinn sa leaba. Bheartaigh sé rud éigin deas a dhéanamh di.

Lá amháin Bhí Antaine agus a chairde ag filleadh abhaile ón scoil. Chuaigh na buachaillí eile isteach i ngairdín an mháistir scoile, ach d’fhan Antaine sa ghairdín. Chonaic Antaine teach bábóige agus bágóg álainn faoi chrann. Bhí a fhios aige gur le Neans, iníon an mháistir, iad. Ach bhí a fhios aige freisin go mba bhreá le hEibhlín iad, mar sin thóg sé iad mar bhí grá mór aige dá dheirfiúr a bhí tinn sa leaba. Bhí áthas an domhain ar Eibhlín, ach bhí brón an domhain ar Neans.

Lá amháin tháinig Neans agus a Máthair ar chuirt chuig Eibhlín. Chonaic Neans go raibh a bábóg ag Eibhlín. D’fhéach sí ar Antaine agus thuig sí cad a bhí déanta aige. Ní dúirt sí tada. Ba dhuine thar a bheith cineálta agus deas í. Thuig sí go raibh grá mór ag Antaine dá dheirfiúr a bhí tinn sa leaba, agus b’in an fáth gur thóg sé an bábóg agus an teach bábóige. Bhí Antaine chomh buíoch di go ndeachaigh sé chuig a teach gach seachtain le bronntanas beag di.

Téama an Scéil

Rinne mé staidéar ar an scéal “An Gadaí” le Pádraig Mac Piarais. Is é tinneas/cineáltas/duine deas/grá teaghlaigh téama an scéil seo. An Scéal Féin. Is léir ó na pointí thuas gurb é tinneas/cineáltas/duine deas/grá teaghlaigh téama an scéil seo.

Mothúcháin an Scéil

Rinne mé staidéar ar an scéal “An Gadaí” le Pádraig Mac Piarais. Is é grá/cineáltas/tuiscint an mothúchán is treise sa scéal. An Scéal Féin. Is léir ó na pointí thuas gurb é grá/cineáltas/tuiscint an mothúchán is treise sa scéal.

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account