iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

An Canaerí Seán Mac Fheorais Ardleibhéal

© irevise.com 2016.

All revision notes have been produced by mockness ltd for irevise.com.

CLÁR

An Canaerí - Seán Mac Fheorais 4

Scéal an dáin: Dán greannmhar/dán faoi ainmhí. 4

An Canaerí - Seán Mac Fheorais

Scéal an dáin: Dán greannmhar/dán faoi ainmhí.

Rinne mé staidéar ar an dán “An Canaerí” le Seán Mac Fheorais. Is dán greannmhar é faoi bhuachaill a cheannaíonn canaerí ó bhuachaill sa rang leis ar scoil; Tadhg Ó Laoghaire. Cheannaigh Séan Ó Riain an canaerí uaidh agus thóg sé é abhaile. Chuir sé in éanadán é agus chroch sé ar an mballa é. Bhí áthas an domhain air go raibh canaerí deas ildaite aige.

Ach tagann ionadh ar Sheáin mar ní chanann an t-éan ar chor ar bith, mar a dhéanann canaerí de ghnáth. Ní deir sé ach “sea, sea, sea”. Tá an greann le feiceáil anseo mar de ghnáth bíonn canaerí ag canadh go binn. Ansin nigh an canaerí é féin, agus rith an dath ar fad uaidh! Gealbhan donn a bhí ann seachas canaerí deas buí.

Tá codarsnacht greannmhar le feiceáil idir canaerí ildaite, cantach, ceolmhar, gealgháireach agus gealbhan donn balbh a itheann a shíolta “go craosach”. D’imir Tadhg Ó Laoire cleas grinn ar Sheáin; dhíol sé gealbhan leis in áit canaerí! Thaitin an dán seo go mór liom mar gheall ar an ngreann atá ann, agus is aoibhinn liom ainmhithe; go háirith éin.

Ar chúl an leathanaigh, tarraing pictiúr de ghealbhan agus de chanaerí agus cuir lipéid orthu.

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account