iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

An Blascaod Mór Anois Máire Áine Nic Gearailt

© irevise.com 2016.

All revision notes have been produced by mockness ltd for irevise.com.

CLÁR

An Blascaod Mór Anois - Máire Áine Nic Gearailt 4

Eochairfhocail 5

Príomhsmaointe – téamaí agus teachtaireacht an dáin 5

Mothúcháin 6

Pearsantú 6

Ceist Scrúdú 7

i. Ainmnigh dán Gaeilge a rinne tú staidéar air agus ainm an fhile. (2 marc) 7

ii. Cad é an téama is láidre sa dán? (13 marc) 7

Freagra Samplach 7

An Blascaod Mór Anois - Máire Áine Nic Gearailt

An Blascaod Mór Anois

D’imigh na daoine

Amach chun na míntíre

Tá’n Blascaod Mór ciúin anois

Leis féin os cionn na taoide.

Is cuimhin leis páistí beaga

Ag súgradh ar an trá

Is naomhóga ag iascaireacht

Amuigh go domhain sa bhá.

Daoine ag insint scéalta

Cois tine, mall san oíche,

Ceol á sheinnt ar veidhlín –

Ní chloisfear arís é choíche.

Ach b’fhéidir go bhfuil taibhsí

Ag insint scéil nó dhó

Cois tine ar an mBlascaod,

Faoin saol a bhí ann fadó.

The Great Blasket Now

The people left

For the mainland

The Great Blasket is quiet now

By itself above the waves.


It remembers small children

Playing on the beach

And the boats out fishing

Deep in the bay.

People telling stories

Fireside late at night,

Music played on a violin-

Its’ likes will never be heard again.

But maybe there are ghosts

Telling a story or two

Fireside on the Blasket

About life long ago.

Eochairfhocail

chun na tíre

to the mainland

is cuimhin leis

he remembers

taoide

the tide

go domhain

deeply

cois tine

fireside

choíche

forever

ag insint scéil

telling a story

fadó

long ago

Príomhsmaointe – téamaí agus teachtaireacht an dáin

Tá an dán seo bunaithe ar an gcodarsnacht idir an saol a bhí ar an mBlascaod Mór fadó agus sa lá atá inniu ann. Is mór an difríocht atá i gceist ann inniu. Bíonn Nic Gearailt ag caint faoi na difríochtaí a bhaineann leis an oileán mar gheall ar dul thart an ama.

Is iad na téamaí is láidre sa dán seo ná uaigneas, an fharraige, grá dá oileán, an dúlra, cuimhní, an seansaol agus bás. Is cinnte gur tháinig athraithe móra ar shaol an oileáin timpeall caoga bliain ó shin nuair a bhí sé plódaithe le daoine. Áfach,...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account