iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

Achoimre ar na Ceisteanna Scrúdaithe (TS)

© irevise.com 2016.

All revision notes have been produced by mockness ltd for irevise.com.

CLÁR

Achoimre ar na Ceisteanna Scrúdaithe (TS) 4

2017 4

2016 4

2015 5

2014 5

2013 6

2012 6

An Scéim Mharcála 7

Achoimre ar na Ceisteanna Scrúdaithe (TS)

Ba chóir duit a bheith eolasach faoin saghas ceisteanna a bhíonn ar an bpáipéar scrúdú. Tá meascán maith i gcónaí ann. Bíonn sé rogha ag baint leis an dá ceist – an prós agus an fhilíocht. Ní mór duit freagra a scríobh ar cheann amháin de na roghanna ar fad. Ná déan meascán idir dhá nó trí chinn – ní bhfaighidh tú na marcanna ansin. De ghnáth, bíonn na ceisteanna bunaithe ar théamaí éagsúla nó mothúcháin éagsúla. Ó am go ham, cuirtear ceisteanna isteach maidir le saghsanna duine nó saghsanna áite. Anois, breathnóimid ar roinnt ceisteanna éagsúla thar na blianta.

2017

Prós

Filíocht

Áit chairdiúil

Séasúr

Áit rúnda

Tragóid

Áit dúchais

Saol na scoile

Áit álainn

Spórt

Áit scanrúil

Peata tí

Áit cháiliúil

An teaghlach

2016

Prós

Filíocht

Duine sprionlaithe

Éad

Duine cairdiúil

Díoltas

Duine cabhrach

Sonas

Duine misniúil

Grá

Duine glic

Bród

Duine seafóideach

Díomá

2015

Prós

Filíocht

Misneach

Spórt

Clisteacht

Timpiste

Tallann

Ainmhí

Claidhreacht

Tuismitheoir

Cineáltas

Saol na cathrach

Leisciúlacht

Saol na tuaithe

2014

Prós

Filíocht

Díoltas

Duine óg

Trua

Duine brónach

Uaigneas

Duine draíochtúil

Grá

Duine sona

Fearg

Duine cliste

Éad

Duine feargach

2013

Prós

Filíocht

Gadaithe

Éad

Saol na Scoile

Áilleacht an Dúlra

Ainmhithe nó Éin

Bulaíocht

Greann

Grá

Tubaiste

Saol na Scoile

An Gárda Síochána

An tSeanaois

2012

Prós

Filíocht

Naimhdeas

Díomá

Grá

Uaigneas

Áthas

Fearg

Díomá

Saint

Brón

Grá tuismitheoir dá pháiste

Saint

Eagla

An Scéim Mharcála

Tá scéim mharcála sothuigthe i bhfeidhm sna scrúdaithe Stáit, go cinnte. Breathnóimid ar an dá scéimeanna mharcála ó thaobh prós agus filíocht de. Go bunúsach, tá 15 mharc le fáil i ngach ceist. Féach ar an mbriseadh síos seo chun tuiscint géar a fháil chun dul i bhfeabhas!

Prós

Ní mór duit teideal an tsaothair agus ainm an údair a scríobh ar dtús i ngach freagra

  • Mar shampl...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account