iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

2010 Irish Ordinary Level Marking Scheme

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission

AN TEASTAS SÓISEARACH 2010

SCÉIM MHARCÁLA

GAEILGE

GNÁTHLEIBHÉAL

1

TREORACHA GINEARÁLTA

  1. Le linn na marcála ní mór chloí go dlúth leis an Scéim seo, le cibé leasuithe a dhéanfar uirthi ag an gComhdháil Mharcála, agus le cibé treoracha eile a thabharfar ag an gComhdháil nó ina dhiaidh sin.
  2. Ní mór don Scrúdaitheoir an mharcáil ar na freagarleabhair a dhéanamh i ndúch dearg. Ní mór botúin a mharcáil (níl ceartú i gceist) trí líne dhearg a tharraingt...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account