iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

2010 Irish Higher Level Marking Scheme

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission

AN TEASTAS SÓISEARACH 2010

SCÉIM MHARCÁLA

GAEILGE

ARDLEIBHÉAL

Lch 1 de 27

TREORACHA GINEARÁLTA

  1. Le linn na marcála ní mór chloí go dlúth leis an Scéim seo, le cibé leasuithe a dhéanfar uirthi ag an gComhdháil Mharcála, agus le cibé treoracha eile a thabharfar ag an gComhdháil nó ina dhiaidh sin.

Ní mór don Scrúdaitheoir an mharcáil ar na freagarleabhair a dhéanamh i ndúch dearg. Ní mór botúin a mharcáil (níl ceartú i gceist) trí líne dhearg a th...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account