iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

2009 Paper 1 Irish Higher Level

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

2009.

Scrúdú na hArdteistiméireachta

2009

Gaeilge Ardleibhéal

Páipéar 1

1 7 0 M A R C

Dé Luain 8 Meitheamh

Tráthnóna, 1.30 go dtí 4.20

Treoracha d’iarrthóirí ar leathanach 2

Treoracha d’iarrthóirí

FREAGAIR CEIST 1 (leathanach 3) AGUS

CEIST 2 (na leathanaigh 4-7)

Ní mór do na hiarrthóirí cúram a dhéanamh de chruinneas na teanga. Caillfear marcanna má bhítear faillitheach ann.

Ceist 1

CEAPADÓIREACHT 100 MARC

Freagair do rogha CEANN AMHÁIN de A, B, C nó D anseo thíos.

Nóta: Ní gá níos...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account