iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

2008 Irish Higher Level Marking Scheme

S7, S7A, S8

SEC%20Logo

AN TEASTAS SÓISEARACH 2008 AN SCÉIM MHARCÁLA

GAEILGE ARDLEIBHÉAL

TREORACHA GINEARÁLTA

  1. Le linn na marcála ní mór cloí go dlúth leis an Scéim seo, le cibé leasuithe a dhéanfar uirthi ag an gComhdháil Mharcála, agus le cibé treoracha eile a thabharfar ag an gComhdháil nó ina dhiaidh sin.
  2. Ní mór don Scrúdaitheoir Cúnta an mharcáil ar na freagarleabhair a dhéanamh i ndúch dearg. Ní mór botúin a mharcáil (níl ceartú i gceist) trí líne dhearg a tharraingt fúthu.
  3. Ní mór na marcanna a bhronntar ar ...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account