iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

2007 Paper 1 Irish Higher Level

2007. S.7

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

SCRÚDÚ AN TEASTAIS SHÓISEARAIGH, 2007

GAEILGE – ARDLEIBHÉAL – PÁIPÉAR 1

(100 marc)

DÉARDAOIN, 7 MEITHEAMH – TRÁTHNÓNA, 2.15 go dtí 3.45

ROINN I – SCRÍOBH NA TEANGA [70 marc]

Ceist 1. Freagair do rogha ceann amháin de A, B, C, D anseo thíos. (50 marc)

(Ní gá níos mó ná leathanach go leith a scríobh.)

  1. AISTE

Scríobh aiste ar do rogha ceann amháin de na hábhair seo:

    1. Is breá an rud é a bheith óg sa lá atá inniu ann.
    2. Oideachas – an tábhacht a bhaineann leis i saol an duine....

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account