iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

2007 Irish Ordinary Level Marking Scheme

SCÉIM MHARCÁLA S6 & S6A

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

SCRÚDÚ AN TEASTAIS SHÓISEARAIGH, 2007

GAEILGE - Gnáthleibhéal

SCÉIM MHARCÁLA

  1. Le linn na marcála ní mór chloí go dlúth leis an Scéim seo, le cibé leasuithe a dhéanfar uirthi ag an gComhdháil Mharcála, agus le cibé treoracha eile a thabharfar ag an gComhdháil nó ina dhiaidh sin.
  2. Ní mór don Scrúdaitheoir Cúnta an mharcáil ar na freagarleabhair a dhéanamh i ndúch dearg. Ní mór botúin a mharcáil (níl ceartú i gceist) trí líne dhearg a tharraingt fúthu.
  3. N...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account