Autumn iRevise Online Tutorial Series 31st of August to 5th of December

2007 Irish Higher Level Marking Scheme

S7, S7A, S8

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

SCRÚDÚ AN TEASTAIS SHÓISEARAIGH, 2007

GAEILGE - ARDLEIBHÉAL

SCÉIM MHARCÁLA

  1. Le linn na marcála ní mór chloí go dlúth leis an Scéim seo, le cibé leasuithe a dhéanfar uirthi ag an gComhdháil Mharcála, agus le cibé treoracha eile a thabharfar ag an gComhdháil nó ina dhiaidh sin.
  2. Ní mór don Scrúdaitheoir Cúnta an mharcáil ar na freagarleabhair a dhéanamh i ndúch dearg. Ní mór botúin a mharcáil (níl ceartú i gceist) trí líne dhearg a tharraingt fúthu.
  3. Ní mór na marca...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account