iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

2006 Paper 1 Irish Ordinary Level

SCRÚDUIMHIR 

S6

DON SCRÚDAITHEOIR

Iomlán na Marcanna

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

SCRÚDÚ AN TEASTAIS SHÓISEARAIGH, 2006

GAEILGE (GNÁTHLEIBHÉAL)

(220 marc)

DÉARDAOIN, 8 MEITHEAMH - TRÁTHNÓNA, 2.15 go dtí 3.45

STAMPA AN IONAID

DON SCRÚDAITHEOIR

ROINN

CEIST

MARC

I

1

2

3

II

1

2

3

CT

IOMLÁN

GRÁD

Uimhir

Litir

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

AIRE!

Aill dhainséarach

4

SIOPA TROSCÁIN

Sladmhargadh inniu!

5

Taispeántas grianghraf

Bí ann - 8 p.m. anocht Halla na Scoile

6

Cluiche Ceannais Iomána

Ticéid ar fáil ó

Rúnaí an Chlub

7

AR DÍOL

Teach breá cois farraige

Fó...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account