iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

2006 Paper 1 Irish Higher Level

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

SCRÚDÚ AN TEASTAIS SHÓISEARAIGH, 2006

GAEILGE - ARDLEIBHÉAL - PÁIPÉAR 1

(100 marc)

S.7

DÉARDAOIN, 8 MEITHEAMH - TRÁTHNÓNA, 2.15 go dtí 3.45

ROINN I – SCRÍOBH NA TEANGA [70 marc]

Ceist 1. Freagair do rogha ceann amháin de A, B, C, D anseo thíos. (50 marc) (Ní gá dul thar leathanach go leith i do fhreagra.)

AISTE

Scríobh aiste ar do rogha ceann amháin de na hábhair seo:-

    1. Spórt – an tábhacht a bhaineann leis i saol an duine.
    2. An banna ceoil nó an ceoltóir is fearr liom.
    3. Nuair a bh...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account