iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

2005 Paper 1 Irish Ordinary Level

SCRÚDUIMHIR 

S6

DON SCRÚDAITHEOIR

Iomlán na Marcanna

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

SCRÚDÚ AN TEASTAIS SHÓISEARAIGH, 2005

GAEILGE (GNÁTHLEIBHÉAL)

(220 marc)

DÉARDAOIN, 9 MEITHEAMH - TRÁTHNÓNA, 2.15 go dtí 3.45

STAMPA AN IONAID

DON SCRÚDAITHEOIR

ROINN

CEIST

MARC

I

1

2

3

II

1

2

3

CT

IOMLÁN

GRÁD

THALL

TOGHA GLASRAÍ

3

AR FÁIL ANSEO

Uimhir

Litir

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

AIRE!

Droichead briste

An treo seo

4

CARRCHLÓS

5

100 SPÁS FÁGTHA

Ranganna ceoil

6

Do gach aoisghrúpa

Ag teastáil

Peata piscín nó coileáin

7

Fón: 6540321

Ceachtanna tiomána

Ar phraghas íse...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account