iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

2003 Paper 1 Irish Ordinary Level

S6

DON SCRÚDAITHEOIR

SCRÚDUIMHIR ClF Iomlán na

Marcanna

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

SCRÚDÚ AN TEASTAIS SHÓISEARAIGH, 2003

GAEILGE (GNÁTHLEIBHÉAL)

(220 marc)

DÉARDAOIN, 5 MEITHEAMH - TRÁTHNÓNA, 2.15 go dtí 3.45

STAMPA AN IONAID

DON SCRÚDAITHEOIR

ROINN

CEIST

MARC

I

1

2

3

II

1

2

3

CT

IOMLÁN

GRÁD

THALL

Galfchúrsa Poiblí Ar oscailt gach lá

8 a.m. - 9 p.m.

3

Uimhir

Litir

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SEOLTÓIREACHT

Cúrsaí do dhéagóirí

Satharn: 10 a.m. – 12 a.m.

4

Halla Snúcair

Comórtais do gach aois

Táille Iontrála: €5

5

Cosc ar imirt cluichí

6

Seomra Ríomha...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account