iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

2003 Paper 1 Irish Higher Level

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

SCRÚDÚ AN TEASTAIS SHÓISEARAIGH, 2003

S.7

GAEILGE - ARDLEIBHÉAL - PÁIPÉAR 1

(100 marc)

DÉARDAOIN, 5 MEITHEAMH - TRÁTHNÓNA, 2.15 go dtí 3.45

ROINN I – SCRÍOBH NA TEANGA [70 marc]

Ceist 1. Freagair do rogha ceann amháin de A, B, C, D anseo thíos. (50 marc)

(Ní gá dul thar leathanach go leith i do fhreagra.)

  1. AISTE

Scríobh aiste ar do rogha ceann amháin de na hábhair seo:-

    1. Laethanta saoire….an tábhacht a bhaineann leo i saol an duine.
    2. Dá mbuafainn an crannchur náisiúnta….
    3. Daoine spe...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account