iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

2003 Irish Ordinary Level Marking Scheme

COIMISIÚN NA SCRÚDUITHE STÁIT SCRÚDÚ AN TEASTAIS SHÓISEARAIGH, 2003

GAEILGE - GNÁTHLEIBHÉAL

SCÉIM MHARCÁLA

Treoracha Ginearálta

  • Taispeántar na marcanna a bhronntar ar fhoranna éagsúla na gceisteanna agus na bhfocheisteanna sna hionaid chuí ar na freagarleabhair.
  • Maidir le ceisteanna ilrogha, tugtar faoi deara:-
    1. nach bhfuil ach rogha amháin atá fíorchruinn, ceart i gcás gach aon cheann riamh acu;
    2. náid (0) an marc a bhronnfar ar iarrthoirí nuair is léir (thar tairbhe amhrais) nár bheartaigh siad ar an ro...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account